PROFIL FIRMY

 

"Už 20 rokov tvoríme odkazy pre budúce generácie"

 

 

Spoločnosť MRAMOR-GRANIT MOHYLA, s.r.o. vznikla ako pokračovanie firmy Ján Mohyla - kamenár,

ktorá podniká od roku 1990.

 

Spoločnosť sa zaoberá spracovávaním žulových, mramorových, pieskovcových a iných kamenných materiálov.

 

Výrobnú náplň tvorí v prevažnej miere výroba:

 

  • náhrobných kameňov
  • kompletných hrobov
  • hrobiek
  • kamenných pracovných dosiek

 

... a iného vrátane montáže.

 

Poslaním firmy a jej zamestnancov je stále hlbšie uspokojovanie požiadaviek zákazníkov v precíznosti, kvalite

a rýchlosti tvorby kamenárskych prác.

 

Dôkazom toho je, že sa firma dokázala sama rozvinúť do dnešnej podoby, keď je jednou z najväčších vo svojom odbore na Slovensku. Firma dokázala nadobudnúť moderném strojové zariadenia, ktoré jej umožňujú veľkú flexibilitu v kamenárskej výrobe.