PORADENSTVO

 

Na základe 20-ročných skúseností Vám radi poradíme ako postupovať pri návrhu, realizácii kamenárskych výrobkov a prác.

 

 • osobne si prídeme obhliadnuť a odmerať miesto realizácie
 • pomôžeme vybrať najvhodnejší materiál, jeho opracovanie a spôsob montáže
 • poukážeme na možné riziká pri nevhodnom výbere materiálov a ich kombinácií
 • na práce väčšieho rozsahu sa vytvorí Zmluva o dielo, ktorá obsahuje:
  • zmluvné strany - zhotoviteľ, objednávateľ
  • miesto realizácie diela
  • použité materiály
  • nákresy, rozmery
  • doplnky
  • termín dokončenia diela
  • celkovú cenu diela, zálohy, spôsoby platby
 • na žulové materiály a montážne práce dávame 5-ročnú záruku